Prázdný košík

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, podané prostřednictvím internetového obchodu www.zongluj.cz, jsou závazné. Podáním objednávky (vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, příp. telefonicky či e-mailem) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Odeslání objednávky je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím (Vy) a prodávajícím (zongluj.cz) telefonicky či e-mailem.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek a jsou včetně 21% DPH. Cena za dopravu (poštovné + balné) se k těmto cenám připočítává, její výše závisí na zvoleném způsobu dodání – viz výše.

Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává
 • pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou. Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

Storno objednávky

Od odeslání objednávky je objednávka považována za závaznou. Zákazník má však právo na odstoupení od kupní smlouvy (tedy od objednávky) do 14 dnů od převzetí zboží (určující je datum odeslání). Chce-li tak zákazník učinit, musí vrátit zboží neponičené, v originálním neporušeném obalu a s kompletním obsahem (s návodem, záručním listem a kompletním příslušenstvím), aby bylo schopné dalšího prodeje. Při vrácení zboží zajistěte následující:

 • přiložte kopii faktury + průvodní dopis s textem: Odstupuji od smlouvy a požaduji vrácení peněz (a jakou formou – bankovním převodem, osobní převzetí, poštou).
 • na průvodní dopis uveďte také vaši adresu, telefon, email a způsob, jakým chcete vrátit peníze (převodem na váš účet nebo hotově). Vrácení peněz se nevztahuje na poštovné, vrací se vždy jen cena zboží.
 • zásilku pošlete na adresu provozovny uvedenou na faktuře (Olšanské náměstí 5, 130 00 Praha 3)

V žádném případě neposílejte zboží zpět na dobírku!
Po obdržení takto vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů, ale zpravidla obratem zákazníkovi vrátí zpět částku, zaplacenou za zboží, způsobem, na kterém se oba dohodnou. Tato částka bude ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikly s přepravou zboží k zákazníkovi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Převzetí zboží

 • DOPORUČUJEME! Při převzetí zásilky dodané přepravcem doporučujeme provést vnější kontrolu zásilky. V případě vnějšího poškození zásilky, zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás. Pokud se rozhodnete takto poškozené zboží přijmout, vystavujete se možnosti, že při případné reklamaci prodávající prokáže na základě vámi podepsaného přepravního dokladu, že zásilka při jejím převzetí byla zvnějšku nepoškozena.
 • Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel.
 • Spolu se zbožím obdrží kupující také fakturu (daňový doklad), která platí zároveň jako doklad o záruce.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytování služeb obchodu. Kupující dále souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Udělujete tímto souhlas Petru Klenerovi, fyzické osobě podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem Jičínská 2736/41, 130 00, Praha 3 – Žižkov, IČ: 71664955 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo je nutné zpracovat za účelem zpracování a vyřízení objednávky zboží. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na Jičínská 2736/41, 130 00, Praha 3 – Žižkov.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další poskytovatelé služeb, které v současné době nevyužíváme .

5. Osobní údaje budou použity zejména pro vyřízení objednávky, možnosti kontaktování objednatele o stzavu objednávky, případně dalších informací. Dále můžou být údaje poskytnuty přepravní společnosti, která bude objednávku doručovat.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

REKLAMACE ZBOŽÍ

Každý zákazník zongluj.cz má nárok na reklamaci zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Zongluj.cz je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 • neodborným použitím zboží
 • mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením
 • poškození ohněm a jinými živly

Dále nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedeným v dokumentaci
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami, uvedenými v dokumentace

Při zjištění závady je nutno zboží přestat používat a ihned uplatnit reklamaci. Pokud tak neučiníte a dojde následným používáním ke zvětšení závady, vystavujete se riziku, že vaše reklamace nebude dovozcem uznána nebo opravena.

Zboží pošlete na adresu: Žongluj imrvére, Olšanské náměstí 5, 130 00 Praha 3. Ke zboží přiložte průvodní dopis s vaši adresou, telefonem a stručným vysvětlením jak a čím k závadě došlo nebo zboží doručte osobně.

V žádném případě neposílejte zboží zpět na dobírku!

Prodejna

Žongluj Imrvére
Olšanské náměstí 5
130 00 Praha 3

Obchod je přímo u autobusové zastávky Olšanské náměstí (136, 175) zastávka směr Flora. Od tramvajové zastávky Olšanské náměstí (5, 9, 26) je obchůdek vzdálen cca 170 m.

Otevírací doba

Po - Pá: 13:30 - 16:30
So - Ne: zavřeno

Po předchozí telefonické domluvě možno dohodnout i jiný čas.

Rychlý kontakt

Máte dotaz? Volejte na telefonní číslo:
+420 702 277 133 (Po-Pá 8:00-18:00)

E-mail: info@zongluj.cz

Sledujte nás